Vybrané kapitoly z psychologie

Marie Farková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
VYBRANÉ KAPITOLY Z PSYCHOLOGIE ____________________________OBSAH____________________________________ Úvod 6 I. VYBRANÉ KAPITOLY ZE ZÁKLADNÍCH OBORŮ PSYCHOLOGIE 1 Vznik oboru, předmět a definice psychologie, obory psychologie, základní kategorie a metody 9 1.1 Předmět a definice psychologie 9 1.2 Postavení psychologie v systému věd, psychologické obory 12 1.3 Základní psychologické pojmy a metody 15 2 Stručný pohled na některé historické prameny a poznatky 29 2.1 Vývoj názorů do 16. století našeho letopočtu 29 2.2 Přehled vývoje názorů v 16. až 19. století 35 2.3 Stručný přehled vývoje některých proudů psychologického myšlení ve 20. století 39 3 Základní poznatky biologické psychologie 53 3.1 Výstavba a činnost nervové buňky 53 3.2 Systémy nervové soustavy 56 4 Racionálně kognitivní psychické procesy a aktivačně motivační jevy 61 4.1 Psychické procesy 61 4.1.1 Vnímání 61 4.1.2 Imaginace - představivost a fantazie 65 4.1.3 Myšlení 71 4.1.4 Procesy paměti (mnézie) 76 4.1.5 Pozornost (prosexie) - psychický stav 84 4.2 Emoční, motivační a volní procesy 87 5 Osobnost a jáství 103 5.1 Osobnost 103 5.2 Jáství 105 5.3 Koncepce osobnosti 108 5.4 Struktura osobnosti 112 3 UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha 5.4.1 Dispozice (schopnosti) 112 5.4.2 Temperamentové vlastnosti 114 5.4.3 Charakterové vlastnosti 117 5.4.4 Rysy osobnosti 120 5.4.5 Zájmy, hodnoty, postoje 122 6 Předmět sociální psychologie, sociální, kulturní a instrumentální podmíněnost psychiky 129 6.1 Sociální percepce 136 6.2 Socializace, sociální učení a sociální interakce 144 6.3 Sociální komunikace 152 6.4 Sociální skupiny 155 Závěrečný autokorektivní test ? 1. dílu 160 Klíč ? řešení autokorektivních zadání 1. dílu 161 Klíč řešení autotestů 1. dílu 173 II. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE - DESKRIPCE A ANALÝZA SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝCH JEVŮ 7 Vývoj a jeho obecné zákonitosti 179 7.1 Variabilita psychického vývoje 179 7.2 Periodizace vývojových období 184 7.3 Stručný přehled hlavních vývojových úkolů do 6 let věku dítěte 187 7.4 Vývoj mladšího školáka 191 8 Věk dospívání - období přerodu dítěte v dospělého 197 8.1 Vývojové rozpory dospívajících ve společnosti 202 8.2 Adolescence 204 8.2.1 Adolescence jako cesta ? dospělosti, vynořující se dospělost 207 8.2.2 Rizikové chování v adolescenci 211 9 Dospělost a její křižovatky 215 9.1 Raná dospělost - období tišení bouří a hledání přístavů 215 9.1.1 Hledání partnerského zakotvení 216 9.1.2 Hledání profesní 220 9.1.3 Práce jako lidská aktivita 222 4 VYBRANÉ KAPITOLY Z PSYCHOLOGIE 9.1.4 Stručný pohled na psychologie v pracovní oblasti 225 9.1.5 Adaptace na pracovní aktivity a pracovní prostředí 230 9.1.6 Obecné a speciální metody v prostředí práce a organizace 234 9.1.7 Pracovní spokojenost a nespokojenost 237 9.1.8 Ženy, kariéra a rodina 246 9.2 Kotvení manželské - mýty a skutečnost 252 9.3 Vývoj v období zralé dospělosti 264 9.4 Kotviště (i kolbiště) profesní 277 9.4.1 Pár slov ? (de)motivaci v pracovním prostředí 282 9.4.2 Manažer a jeho potřeby 288 9.5 Některé tradiční, ale stále aktuální otázky 293 9.5.1 Nezaměstnanost 294 9.5.2 Chudoba 299 9.5.3 Bezdomovectví 308 9.5.4 Nejsme všichni stejní - mezikulturní rozdíly a stereotypy 312 9.5.5 Konflikty 316 9.5.6 Charakteristické znaky vztahových manipulátorů 330 9.5.7 Jsme snad všichni a vždy manipulátoři? 335 9.5.8 Moc a její nositelé 342 9.5.9 Pomáhající profese 346 9.5.10 Krize a naděje středního věku 350 10 Etapa pozdní dospělosti 357 10.1 Změny fyziologické 357 10.2 Nejistoty pozdní dospělosti (a nejen její) 360 10.3 Těšení zralého věku 365 11 Etapa stárnutí a stáří 369 11.1 Zdraví a stáří 369 11.2 My a naše stáří 371 11.3 Stárnutí 373 11.4 Pozitivní aspekty stáří 378 Slovníček 389 Klíč řešení autokorektivních úkolů 2. dílu 391 Literatura 393 5
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw0121372
5 20161220112517.1
7 ta
8 161220s2017----xr a|||e|f||||000|0#cze||
20 ## $a 978-80-7452-130-0 $q (brožováno)
40 ## $a ABD182 $b cze $e rda
72 #7 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17
100 1# $a Farková, Marie, $c PhDr. $7 xx0048406 $4 aut $e Autor
245 10 $a Vybrané kapitoly z psychologie / $c Marie Farková
250 ## $a Vydání 3. rozšířené a aktualizované
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Jana Amose Komenského Praha, $c 2017
300 ## $a 400 stran : $b ilustrace ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
521 ## $a P $c P1
655 #7 $a učebnice vysokých škol
910 ## $a ABD182
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}