Základy moderního managementu

Zdeněk Častorál

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
ZÁKLADY MODERNÍHO MANAGEMENTU OBSAH ÚVOD 8 1 ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 9 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 9 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 9 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností 12 1.1.3 Předmět veřejné správy majetku v zákonech 13 1.2 Majetková a kapitálová struktura podniků a veřejné správy 22 1.2.1 Majetková a kapitálová struktura podniků 22 1.2.2 Majetková a kapitálová struktura veřejné správy 27 1.3 Orgány správy společností 34 1.3.1 Historický vývoj 34 1.3.2 Společenská odpovědnost firem 39 1.3.3 Odpovědnost za škodu 41 1.3.4 Odpovědnost členů statutárních orgánů dle trestního zákona 43 1.3.5 Výtah z Kodexu správy a řízení společností založený na principech OECD (2004) 44 2 ZÁKLADY MANAGEMENTU V PODNIKÁNÍ A VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 53 2.1 Pojetí a vztahy managementu 53 2.1.1 Pojetí managementu 53 2.1.2 Vztahy managementu 57 2.2 Místo manažera v soukromé sféře a ve veřejné správě 58 2.2.1 Postavení manažera v soukromé sféře 58 2.2.2 Vztah soukromé a veřejné správy 61 2.2.3 Postavení manažera ve veřejné správě 62 2.3 Definice podnikání a úloha managementu ? jeho naplňování 64 2.3.1 Podnikavost jako základ podnikání 64 2.3.2 Podnikání jako realizace podnikavosti 66 3 UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha 2.3.3 Podnikání a management 68 2.3.4 Právní formy podnikání 70 2.4 Stručná historie manažerského myšlení a konání 74 2.4.1 Klasická historie manažerského myšlení a konání 74 2.4.2 Současné směry manažerského myšlení a konání 75 3 STRUKTURA A OBSAH ZÁKLADNÍCH MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ 77 3.1 Maticová struktura manažerských funkcí 77 3.1.1 Struktura manažerských funkcí 77 3.1.2 Rozdělení manažerů podle základních úrovní naplňování manažerských funkcí 79 3.1.3 Místo manažerských funkcí v ovlivňování technologií, tvorbě strategií a procesů 80 3.2 Plánování 81 3.2.1 Charakteristika, cíle a poslání plánování 81 3.2.2 Kroky (postupy) při sestavování plánů 83 3.2.3 Druhy a soustavy plánů 83 3.3 Organizování 86 3.3.1 Základní pojmy a východiska procesu organizování 86 3.3.2 Organizační struktury 87 3.3.2.1 Organizační struktury podle seskupeného obsahu činností 87 3.3.2.2 Organizační struktury podle rozložených pravomocí 89 3.3.2.3 Organizační struktury podle členitosti organizace 92 3.3.2.4 Organizační struktury podle pravomocí a odpovědností 94 3.3.2.5 Organizační struktury podle životnosti 94 3.3.3 Projektování organizačních struktur 94 3.4 Řízení lidských zdrojů 96 3.4.1 Charakteristika, cíle a poslání řízení lidských zdrojů 96 3.4.2 Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníků 98 3.4.3 Vedení lidí 100 3.5 Kontrola 106 3.5.1 Charakteristika, cíle a poslání kontrolních procesů 106 4 ZÁKLADY MODERNÍHO MANAGEMENTU 3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 107 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 110 3.5.4 Specifika strategické kontroly 110 3.6 Analýza 111 3.6.1 Charakteristika, cíle a poslání analýzy 111 3.6.2 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí 113 3.6.3 Analytické metody a prostředky 116 3.6.3.1 PEST analýza 116 3.6.3.2 BCG metoda 119 3.6.3.3 SWOT analýza 120 3.6.3.4 SPACE metoda 123 3.6.3.5 BSC Balanced Scorecard metoda 124 3.6.4 Modelové přístupy využívané v analytické činnosti 125 3.7 Rozhodování 127 3.7.1 Charakteristika, cíle a poslání rozhodování 127 3.7.1.1 Dvě skupiny přístupů ? rozhodování 127 3.7.1.2 Dva pohledy na racionální rozhodování 128 3.7.2 Struktura rozhodovacích problémů a procesů a jejich klasifikace 130 3.7.2.1 Rozhodovací problémy 130 3.7.2.2 Klasifikace rozhodovacích problémů a podmínek rozhodování 131 3.7.2.3 Struktura rozhodovacích procesů 132 3.7.3 Rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty 132 3.7.4 Metody a prostředky rozhodování 135 3.8 Implementace 136 3.8.1 Charakteristika, cíle a poslání implementace 136 3.8.2 Lidské a technické aspekty implementace 137 3.9 Prostředí realizace manažerských funkcí 138 3.9.1 Prostředí změn 138 3.9.2 Odpor ke změnám 141 3.9.3 Transformace na změny 141 3.9.4 Management kritických změn 143 5 UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha 4 SYSTÉMOVÉ POJETÍ ZÁKLADNÍCH MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ 145 4.1 Základní pojmy a přístupy systémového pojetí 145 4.2 Dvě skupiny nástrojů a metod managementu 147 4.2.1 První skupina 148 4.2.2 Druhá skupina 156 4.3 Projektový management 166 4.3.1 Analýza záměru a rozhodnutí o jeho řešení 168 4.3.2 Plánování projektu 169 4.3.3 Organizování realizace projektu 171 4.3.4 Implementace a ukončení projektu 171 4.3.5 Faktory na cestě ? efektivnosti projektu 172 4.4 Procesní management 173 4.4.1 Vymezení a charakteristika pojmu proces 173 4.4.2 Vymezení a charakteristika pojmu procesní management 175 4.4.3 Pozitiva a negativa spojená s implementací procesního managementu 177 4.4.4 Reengineering podnikových procesů 177 4.4.5 Vztah pojmů procesní řízení a řízení procesů 178 4.5 ? charakteristice rizik a inovacím 179 4.5.1 ? charakteristice rizik 179 4.5.2 ? inovacím 182 4.6 Simulace a modelování 184 4.6.1 Úvod do simulace a modelování 184 4.6.2 Abstrakce a požadavky doby 184 4.6.3 Podstata metod modelování 185 4.6.4 Způsoby modelování a hypotézy 186 4.6.5 Zpracování, využití a hodnocení modelů 188 4.6.6 ? simulaci celkově 190 4.7 Strategický management 191 4.7.1 Pojetí a definice strategického managementu 191 4.7.2 Realizace strategického managementu lidských zdrojů 193 6 ZÁKLADY MODERNÍHO MANAGEMENTU 5 EKONOMICKÁ KRIMINALITA A OCHRANA PODNIKÁNÍ 197 5.1 Vývojové jevy a současný stav poznání ekonomické kriminality 197 5.2 Charakteristika protiprávního jednání z pohledu managementu 199 5.3 Některé „manažerské“ prvky pachatelů, kterými se vyznačují prováděné operace v rozporu se zákonem 200 5.4 Možné destabilizující jevy v české ekonomice 201 5.5 Globalizace a ekonomická kriminalita 202 5.6 Podnikový management, rizika a projekty prevence ekonomické kriminality 204 5.7 Potlačování financování terorismu 205 5.8 Syntetizující poznámky 205 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 207 7 LITERATURA 209 7
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw0121375
5 20161221132342.4
7 ta
8 161221s2016----xr a|||e|f|||#000 0#cze||
20 ## $a 978-80-7452-129-4 $q (vázáno)
40 ## $a ABD182 $b cze $e rda
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
100 1# $a Častorál, Zdeněk $7 mzk2006320247 $c Prof. Ing., DrSc. $4 aut $e Autor
245 10 $a Základy moderního managementu / $c Zdeněk Častorál
250 ## $a Vydání 2. přepracované a doplněné
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Jana Amose Komenského Praha, $c 2016
300 ## $a 216 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
521 ## $a E $c E6
653 ## $a management $a manažerské funkce $a podnikání $a podnikový management $a ekonomická kriminalita
655 #7 $a učebnice vysokých škol
910 $a ABD182
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}