Didaktika českého jazyka a literatury

Karel Kamiš, Marie Hanzová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY OBSAH ÚVOD 7 1 SETKÁME-LI SE S LIDMI, NEMŮŽEME S NIMI NEKOMUNIKOVAT (ŘEČ - JAZYK, MLUVA - PROCES MLUVENÍ, TRANSFORMACE JAZYKOVÝCH JEDNOTEK, PORUCHY ŘEČI) 11 1.1 Co víme o vývoji člověka a jeho řeči? 12 2 ČEŠTINA MLUVENÁ NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 31 2.1 České hlásky z didaktického hlediska na 1. st. ZŠ a ZŠS 32 2.2 Jak se naučil člověk mluvit (?), a to i česky (!) 46 3 ČEŠTINA PSANÁ NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 53 3.1 Česká abeceda z didaktického hlediska na 1. st. ZŠ a ZŠS 54 3.2 Raná stará čeština - první stopy užití češtiny v písemných památkách na našem území 71 3.3 Čeština 14. a 15. století - vznik a rozvoj česky psané literatury na našem území 76 3.4 Jazyk český a literatura starší od počátku 15. století do 20. let 17. století - husitství 78 4 NÁRODNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ČEŠTINY A INDIVIDUÁLNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ŽÁKŮ Z DIDAKTICKÉHO HLEDISKA NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 83 4.1 Obohacování slovní zásoby češtiny - slovotvorba na 1. st. ZŠ a ZŠS Čeština humanistická 97 5 SLOVA OHEBNÁ (SKLONNÁ - NESKLONNÁ) A NEOHEBNÁ V SOUČASNÉ SPISOVNÉ ČEŠTINĚ Z DIDAKTICKÉHO HLEDISKA NA 1. STUPUPNI ZŠ A ZŠS 103 5.1 Třídění slovních druhů a slovně-druhové přechody v češtině z didaktického hlediska na 1. st. ZŠ a ZŠS 106 5.2 Mluvnické kategorie podstatných jmen čísla, rodu (životnosti - neživotnosti) a pádu na 1. st. ZŠ a ZŠS 113 5.3 Skloňování podstatných jmen domácích na 1. st. ZŠ a ZŠS 123 5.4 Skloňování přídavných jmen na 1. st. ZŠ a ZŠS 125 3 UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha 5.5 Skloňování zájmen na 1. st. ZŠ a ZŠS 125 5.6 Skloňování číslovek na 1. st. ZŠ a ZŠS 126 5.7 Mluvnické kategorie sloves na 1. st. ZŠ a ZŠS 126 Tvary sloves určitých (osoba, číslo, čas, způsob) 127 Tvary sloves neurčitých (infinitiv, přechodníky, příčestí minulé a trpné, přídavné jméno slovesné, podstatné jméno slovesné) 128 Tvoření tvarů slovesných - časování sloves na 1. st ZŠ a ZŠS 129 Časování sloves pravidelných podle pěti tříd 129 Slovesa nepravidelná 129 Slovesa sponová, modálni, kategoriální a fázová v přísudku složeném 130 Slovní druhy neohebné 130 5.8 Čeština barokní 132 6 VĚTOSLOVÍ - MODALITA VĚTNÁ - VĚTA JEDNODUCHÁ - VĚTA SLOŽENÁ - TEXT NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 135 6.1 Sdělování prostřednictvím vět 136 6.2 Věta a souvětí z didaktického hlediska na 1. st. ZŠ a ZŠS 137 6.3 Souvětí - věta složená a složitá na 1. stupni ZŠ a ZŠS 151 6.4 Větosled 152 6.5 Nadvětná syntax 154 6.6 Čeština obrozenecká 155 7 STYL A KOMPOZICE JAZYKOVÉHO PROJEVU Z DIDAKTICKÉHO HLEDISKA NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 157 7.1 Stylistika z didaktického hlediska na 1. st. ZŠ a ZŠS 157 7.2 Čeština moderní 169 7.3 Čeština postmoderní 172 Oficiální status současné spisovné češtiny 172 Rámcový vzdělávací program 173 Regulační instituce spisovné češtiny 174 Mrtvé jazyky 175 Pozvolná smrt komunikačních funkcí češtiny v Habsburské monarchii v letech 1526 až 1918 a cílená germanizace v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 175 4 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Možná komunikační smrt češtiny v evropském kontextu stávajícího 21. století 179 8 DĚJINY LITERATURY (VYBRANÉ OSOBNOSTI A JEJICH DÍLO) PRO UČITELE A ŽÁKY NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 183 8.1 Dějiny literatury 183 Stručná historie literatury (světové i české) 184 Nejstarší dochované literární památky 184 Písemnictví v našich zemích od počátků do současnosti 185 Renesanční humanismus a baroko v české literatuře 188 Literatura klasicismu a osvícenství 188 Literatura 2. poloviny 19. století 193 Literatura 20. a počátku 21. století 195 Česká literatura 20. a počátku 21. století 198 9 TEORIE LITERATURY PRO UČITELE NA 1. ST. ZŠ A ZŠS 219 9.1 Slovesné umění - literatura - ústní lidová slovesnost 219 10 TEMATICKÉ OKRUHY PRO LITERÁRNÍ VÝCHOVU NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS 239 A. Já a můj svět (poznávám se, moje rodina, kamarádi) 239 B. Chci být a učím se být slušným člověkem 242 C. Celý velký svět kolem nás 247 D. Rok, roční období, měsíce, dny v týdnu 254 E. Domov, vlast 262 F. Učíme se pro život 268 G. Malujeme - Zpíváme - Hrajeme divadlo 273 H. Zdraví 277 11 METODY A FORMY PRÁCE NA 1. STUPNI ZŠ A ZŠS A V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 285 11.1 Zásady uplatňované ve vyučování 286 11.2 Vyučovací metody 287 Příprava na vyučovací hodinu 287 Stavba vyučovací hodiny 287 Hodnocení a klasifikace 288 5 UNIVERZITA Jana Amose Komenského Praha 12 RÁMCOVÉ ZKUŠEBNÍ OKRUHY KE ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY S DIDAKTIKOU - KLÍČ ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY A ÚKOLY FORMULOVANÉ V TEXTU PRÍRUČKY 295 SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJŮ 332 6
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw0121327
5 20161115115227.2
7 ta
8 161115s2016----xr ||||||f||||||0 0#cze||
20 ## $a 978-80-7452-124-9 $q (brožováno)
40 ## $a ABD182 $b cze $e rda
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
72 #7 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Kamiš, Karel, $d 1943- $7 xx0008917 $4 aut $e Autor
245 10 $a Didaktika českého jazyka a literatury / $c Karel Kamiš, Marie Hanzová
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Jana Amose Komenského, $c 2016
300 ## $a 340 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii (s. 333-337)
521 ## $a J $c J3
653 ## $a didaktika českého jazyka $a český jazyk $a literatura $a literární výchova $a první stupeň ZŠ $a ročník 1-5
655 #7 $a učebnice
700 1# $a Hanzová, Marie, $d 1944- $7 xx0008980 $4 aut $e Autor
910 $a ABD182
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}